Δαμουλιάνος Άγγελος Φυσίατρος αθλητικές κακώσεις φυσικοθεραπευτής φυσικοθεραπεία βελονισμός βελονιστής

Αθλητικές κακώσεις

Ως αθλητικές κακώσεις αναφέρονται οι κακώσεις εκείνες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων, στη μέγιστη φάση προσπάθειας και απόδοσης του αθλούμενου.

Στις αθλητικές κακώσεις συμπεριλαμβάνονται οι θλάσεις, οι τενοντίτιδες, οι ρήξεις συνδέσμων και χιαστών, το διάστρεμμα, η ρήξη μηνίσκου, οι επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί, οι οποίοι οδηγούν σε φλεγμονές  ( σύνδρομο καταπόνησης ) κ.α.

Αυτές οι αθλητικές κακώσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, καθώς οδηγούν σε αδυναμία του αθλούμενου για προπόνηση, αλλά και σε δυσκολία ακόμα και σε καθημερινές πιο ήπιες δραστηριότητες.


Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν αθλητικές κακώσεις;

 

Οι αθλητικές κακώσεις συμβαίνουν συνήθως κατά τη διάρκεια κάποιας προπόνησης ή μιας έντονης αθλητικής δραστηριότητας. Οι λόγοι μπορεί να είναι το ανεπαρκές ζέσταμα και οι ελάχιστες διατάσεις, πριν και μετά την προπόνηση, ο ακατάλληλος αθλητικός εξοπλισμός και η απουσία κατάλληλων συνθηκών.

Η σωστή προπονητική πρακτική είναι πολύ σημαντική, καθώς από αυτήν εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ασφαλής προπόνηση των αθλητών και η αποφυγή διαφόρων τραυματισμών.


Ποια είναι η κλινική εικόνα των αθλητικών κακώσεων;

 

Η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν οι αθλητικές κακώσεις εξαρτάται από την περιοχή που έχει τραυματιστεί και τη βαρύτητα της κατάστασης.

Τα κοινά συμπτώματα σε όλες τις αθλητικές κακώσεις είναι ο πόνος, το οίδημα, η χωλότητα και η δυσκολία ή αδυναμία κίνησης του άκρου. Σε περίπτωση τραυματισμού κάποιου τένοντα ή μυός, παρατηρείται πόνος, οίδημα και δυσκολία στην κίνηση.

Εάν τραυματιστεί κάποια άρθρωση, έχουμε πόνο και οίδημα στην περιοχή, καθώς μαζεύεται υγρό ή αίμα μέσα στην άρθρωση και δυσκολία στην κίνηση. Τέλος, στο κάταγμα, η περιοχή πρήζεται και παραμορφώνεται και η κίνηση δυσκολεύει και περιορίζεται σημαντικά, καθώς ο πόνος είναι ιδιαίτερα έντονος.


Τι συμπτώματα παρουσιάζουν οι αθλητικές κακώσεις;

 

Οι αθλητικές κακώσεις διαφέρουν στα συμπτώματα, καθώς αυτά εξαρτώνται από το είδος της κάκωσης, αλλά και την έκτασή της. Τα κοινά όμως συμπτώματα που παρουσιάζουν όλες οι αθλητικές κακώσεις είναι ο έντονος πόνος, το οίδημα και το αιμάτωμα. Ακόμα, μπορεί να υπάρξει κάποια παραμόρφωση του πάσχοντος άκρου.


Πώς διαγιγνώσκονται οι αθλητικές κακώσεις;

 

Η διάγνωση για τις αθλητικές κακώσεις είναι εύκολη, καθώς μετά από ένα πλήρες ιστορικό περιγραφής του ατυχήματος και την κλινική εικόνα και εξέταση του/της ασθενούς, οι εξετάσεις που ζητούνται να γίνουν από το γιατρό, δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα της κάκωσης που μπορεί να υπάρχει.

Η απλή ακτινογραφία μπορεί να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει κάποια κάκωση των οστών. Η αξονική και η μαγνητική τομογραφία μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για την υφή των οστών και για τυχόν κακώσεις των μαλακών μορίων, δηλαδή των συνδέσμων, μηνίσκων, τενόντων κ.α. αντίστοιχα.

Τέλος, μπορούν να ζητηθούν αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορεί να γίνει διάγνωση με τις παραπάνω μεθόδους ή υπάρχει τραυματισμός αρθρώσεων τότε πραγματοποιείται αρθροσκόπηση.

Η αρθροσκόπηση αποτελεί την πιο γνωστή και συνηθισμένη διαγνωστική και χειρουργική μέθοδο αντιμετώπισης των βλαβών των αρθρώσεων. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στο γιατρό, να κάνει έναν πλήρη έλεγχο στο εσωτερικό της άρθρωσης, έτσι ώστε να οδηγηθεί στη σωστή διάγνωση και στη χειρουργική αντιμετώπιση της βλάβης.


Τι θεραπείες υπάρχουν για τις αθλητικές κακώσεις;

 

Οι θεραπείες των αθλητικών κακώσεων διαφέρουν αναλόγως την ηλικία του τραυματία και τη σοβαρότητα της κάκωσης. Σε πιο ήπιες περιπτώσεις ακολουθείται η συντηρητική θεραπεία, ενώ σε μεγαλύτερης βαρύτητας καταστάσεις αντιμετωπίζεται με τη χειρουργική μέθοδο Στη συντηρητική αντιμετώπιση, στόχος είναι η μείωση της έκτασης της κάκωσης και η αποκατάσταση της βλάβης. Η συντηρητική θεραπεία για τις αθλητικές κακώσεις είναι η εξής:

 1. Η ανάπαυση και η σημαντική μείωση δραστηριοτήτων που καταπονούν τα γόνατα
 2. Η παγοθεραπεία 3 με 4 φορές την ημέρα για 20 λεπτά κάθε φορά έτσι ώστε να μειωθεί το αιμάτωμα και το οίδημα
 3. Η αποφυγή θερμαντικών αλοιφών
 4. Η επίδεση του σημείου για τη μείωση του οιδήματος
 5. Η χρήση βοηθημάτων, όπως πατερίτσες
 6. Η ανύψωση του σκέλους
 7. Η λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για τη μείωση του πόνου και του οιδήματος
 8. Η φυσικοθεραπεία

 

Σε περίπτωση που η συντηρητική θεραπεία δεν επιφέρει αποτελέσματα, τότε ακολουθείται η χειρουργική οδός. Η χειρουργική αντιμετώπιση πραγματοποιείται με τις εξής μεθόδους:

 1. Η συρραφή των τραυματισμένων μαλακών μορίων
 2. Η πλαστική των τραυματισμένων μαλακών μορίων
 3. Η οστεοσύνθεση του κατάγματος
 4. Η παροχέτευση αιματώματος

 

Ποιος είναι ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στις αθλητικές κακώσεις;

 

Η φυσικοθεραπεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση και τη θεραπεία διαφόρων αθλητικών κακώσεων. Η θεραπεία συμπεριλαμβάνει, αναλόγως την κάκωση, ειδικές τεχνικές κινητοποίησης των αρθρώσεων, θεραπεία των μαλακών μορίων, τεχνικές ενδυνάμωσης και βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας, ειδικές τεχνικές περίδεσης ( taping ), μαλάξεις και χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, όπως τη θεραπεία κρουστικών κυμάτων.

Η συνέχιση της φυσικοθεραπείας ακόμα και μετά το τέλος της θεραπείας είναι επίσης πολύ σημαντική. Ο αθλητής για να μπορέσει να επιστρέψει ομαλά στην προπονητική διαδικασία και χωρίς τον κίνδυνο επανατραυματισμού, θα πρέπει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα λειτουργικής επανεκπαίδευσης.

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, προσομοιάζουν την συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα του αθλητή. Ακόμα σε αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικές και οι ειδικές περιδέσεις ( taping ) για τη μεγαλύτερη προστασία του αθλητή.


Πώς ωφελεί  βελονισμός στην αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων;

 

Ο βελονισμός έχει πολλά και θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων. Με την εφαρμογή των βελόνων στα πάσχοντα σημεία, ο / ασθενής ανακουφίζεται από τον πόνο και παρατηρείται βελτίωση σε τραυματισμούς, όπως τενοντίτιδες, θλάσεις κ.α.

Οι αθλητικές κακώσεις μπορούν να θεραπευτούν μέσα σε λίγες συνεδρίες και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται συνέχιση του βελονισμού μετά το πέρας των απαραίτητων συνεδριών και αφού οι βλάβες έχουν αποκατασταθεί.


Πώς προλαμβάνονται οι αθλητικές κακώσεις;

 

Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένες οδηγίες, ώστε να αποφευχθούν οι αθλητικές κακώσεις:

 1. Η σωστή προετοιμασία ( ζέσταμα, διατάσεις )
 2. Η σωστή αποκατάσταση με τις κατάλληλες διατάσεις
 3. Η καλή φυσική κατάσταση
 4. Η χρήση κατάλληλων υποδημάτων
 5. Η σωστή διατροφή

 

Γενικότερα, για να αποφεύγονται οι διάφορες αθλητικές κακώσεις είναι πολύ σημαντική η σωστή προετοιμασία με το επαρκές ζέσταμα και τις κατάλληλες διατάσεις πριν και μετά την προπόνηση.

Τα κατάλληλα υποδήματα είναι επίσης πολύ σημαντικά, καθώς αυτά δίνουν τη σωστή στήριξη στο πέλμα και σε όλο το πόδι και κατά συνέπεια το προστατεύουν από διάφορους τραυματισμούς.

Η καλή φυσική κατάσταση και η σωστή διατροφή λειτουργεί ως σύμμαχος του σώματος, καθώς το καθιστά πιο δυνατό και λιγότερο επιρρεπή στις διάφορες αθλητικές κακώσεις.