Άρθρα

Δαμουλιάνος Άγγελος Φυσίατρος βελονσιμός ηλεκτροβελονισμός

Βελονισμός και Ηλεκτροβελονισμός

Ο βελονισμός είναι μια θεραπευτική μέθοδος που έχει τις ρίζες της στην αρχαία Κίνα.Η γενική θεωρία του βασίζεται στην παρατήρηση πως υπάρχουν μορφές ενέργειας που κυλούν…