Αντιμετωπίστε οριστικά τα συμπτώματα της αρθρίτιδας!

Στην σημερινή εποχή πολλοί είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν πόνους στις αρθρώσεις του σώματος. Η αρθρίτιδα αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες. Πρόκειται για μια φλεγμονή που συναντάται πολύ συχνά και οφείλεται στην φθορά των αρθρώσεων. Η φθορά αυτή μπορεί να είναι αποτέλεσμα τραυματισμών, κληρονομικότητας, έντονων δραστηριοτήτων, σωματικού βάρους, ηλικίας, φύλου κτλ.

Μερικά από τα συμπτώματα της αρθρίτιδας είναι:

  • ερεθισμός στην περιοχή

  • πόνος στην άρθρωση

  • αίσθημα καύσου

  • διόγκωση

  • δυσκαμψία

  • κριγμός κατά την κίνηση

Μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Οι θεραπείες στοχεύουν κυρίως στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και σταματούν ή αναστέλλουν την εξέλιξη της νόσου. Ο βελονισμός αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους, καθώς αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος και την παραγωγή αρθρικού υγρού, μειώνοντας τον πόνο και την φλεγμονή.

Αριθμός συνεδριών

Όταν η αρθρίτιδα διαγνωστεί έγκαιρα, συνήθως προτείνονται 6 έως 8 συνεδρίες βελονισμού. Σε περιπτώσεις χρόνιας αρθρίτιδας μπορεί να απαιτηθούν περισσότερες συνεδρίες. Ο ιατρός-βελονιστής επιλέγει τα σημεία εισαγωγής των βελόνων στο σώμα ή και στο κεφάλι.

Αποτελεσματικότητα θεραπείας

Ο βελονισμός είναι φυσική και απόλυτα ασφαλής μέθοδος που προσφέρει μακροχρόνια αποτελέσματα. Ο ασθενής νιώθει άμεσα ανακούφιση και ανακτά το εύρος κίνησης της άρθρωσης. Το σημαντικότερο κομμάτι είναι πως πρόκειται για μια θεραπεία που δρα ανασταλτικά στην ραγδαία επιδείνωση της αρθρίτιδας.