Σκλήρυνση κατά πλάκας

Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μία χρόνια, εκφυλιστική ασθένεια, στην οποία τα καλύμματα των νευρικών κυττάρων που είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά των πληροφοριών, σε…